เพลงไตย ไทยใหญ่ ขอบใจ จายดาวแสง Mp3 Download

 Ã Â¸Â§Ã Â¸Â´Ã Â¸Â–ีแห่งชีวิต // Way Of Life//จงฟังคำสั่งสอนของพ่อ Mp3

13.28 MB | 28:27 min | 64 kbps
 Ã Â¨ÂªÃ Â©ÂÃ Â¨Â°Ã Â¨Â­Ã Â©Â ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣੋ Be Instrument For God - Pr. William M Mp3

12.83 MB | 28:02 min | 64 kbps
 Ã Â¨ÂªÃ Â©ÂÃ Â¨Â°Ã Â¨Â¾Ã Â¨ÂªÃ Â¨Â¤Ã Â©Â€ ਲਈ ਨੇਹਚਾ Having Faith To Receive - Pr. William M Mp3

12.83 MB | 28:02 min | 64 kbps
 Ã Â¨ÂªÃ Â©ÂÃ Â¨Â°Ã Â¨Â­Ã Â©Â‚ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ In God’s Hands - Pr William M Mp3

12.82 MB | 28:00 min | 64 kbps
 Ã Â¨ÂªÃ Â©ÂÃ Â¨Â°Ã Â¨Â­Ã Â©Â ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣੋ Be Instrument For God - Pr. William M Mp3

12.83 MB | 28:02 min | 64 kbps
 Ã Â¸Â§Ã Â¸Â´Ã Â¸Â–ีแห่งชีวิต // Way Of Life // ตั้งใจจริงเอาชนะได้ Mp3

13.14 MB | 28:09 min | 64 kbps
 Ã Â¸Â§Ã Â¸Â´Ã Â¸Â–ีแห่งชีวิต // Way Of Life//ผู้ใดต้อนรับพระองค์ Mp3

13.12 MB | 28:04 min | 64 kbps
 Ã Â¨Â¦Ã Â©Â‚ਸਰਾ ਦੂਤ Second Angel - Pr. William M Mp3

12.84 MB | 28:02 min | 64 kbps
 Ã Â¨ÂªÃ Â©ÂÃ Â¨Â°Ã Â¨Â¾Ã Â¨Â¥Ã Â¨Â¨Ã Â¨Â¾ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ Connection Through Prayer - Pr. William M Mp3

12.83 MB | 28:02 min | 64 kbps
 Ã Â¸Â§Ã Â¸Â´Ã Â¸Â–ีแห่งชีวิต // Way Of Life//พอลชื่อนี้มีความเป็นมา Mp3

13.12 MB | 28:04 min | 64 kbps
 Ã Â¸Â§Ã Â¸Â´Ã Â¸Â–ีแห่งชีวิต // Way Of Life // คนมีปัญญาจะได้เกียรติ Mp3

12.55 MB | 26:52 min | 64 kbps
 Ã Â¸Â§Ã Â¸Â´Ã Â¸Â–ีแห่งชีวิต // Way Of Life // รับผิดชอบชีวิตตนเอง Mp3

13.18 MB | 28:11 min | 64 kbps
 Ã Â¨Â¤Ã Â©Â€Ã Â¨Â¸Ã Â¨Â°Ã Â¨Â¾ ਦੂਤ Third Angel - Pr. William M Mp3

12.84 MB | 28:02 min | 64 kbps
 Ã Â¨ÂªÃ Â©ÂÃ Â¨Â°Ã Â¨Â¾Ã Â¨Â¥Ã Â¨Â¨Ã Â¨Â¾ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ Connection Through Prayer - Pr. William M Mp3

12.83 MB | 28:02 min | 64 kbps
 Ã Â¸Â§Ã Â¸Â´Ã Â¸Â–ีแห่งชีวิต // Way Of Life // หนึ่งชีวิตไถ่ทุกชีวิต Mp3

13.07 MB | 28:01 min | 64 kbps
 Ã Â¸Â§Ã Â¸Â´Ã Â¸Â–ีแห่งชีวิต // Way Of Life // ดูแลตัวเองแทนหมอกันเถอะ Mp3

13.18 MB | 28:15 min | 64 kbps
 Ã Â¨Â¸Ã Â©ÂÃ Â©Â±Ã Â¨Â°Ã Â¨Â–ਿਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ Reached Safely - Pr. William M Mp3

12.82 MB | 28:00 min | 64 kbps
 Ã Â¨Â¬Ã Â©ÂÃ Â¨Â°Ã Â¨Â¾Ã Â¨Âˆ ਤੇ ਜਿੱਤ Overcoming Evil - Pr. William M Mp3

12.83 MB | 28:02 min | 64 kbps
 Ã Â¨Â•Ã Â©Â‹Ã Â¨Âˆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਜ਼ਦਾ ਹੈ Someone Understands - Pr. William M Mp3

12.83 MB | 28:02 min | 64 kbps
 Ã Â¨Â•Ã Â©ÂˆÃ Â¨Â¦ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ Released From Prison - Pr. William M Mp3

12.83 MB | 28:02 min | 64 kbps
 Ã Â¸Â§Ã Â¸Â´Ã Â¸Â–ีแห่งชีวิต // Way Of Life //เมื่อพระเจ้าอยู่กับมนุษย์ Mp3

13.13 MB | 28:05 min | 64 kbps
 Ã Â¨Â–ੂਨ ਰਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ Cleansed By His Blood - Pr. William M Mp3

12.83 MB | 28:02 min | 64 kbps